Change Summary

Select # Date Change Summary Downloads
2 Aug 16, 2019 सांगली कोल्हापूर पूर ग्रस्तांना मदत indiatimepress महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पुर-ग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपणास हे माहिती असेल, गेल्या 5 ते 6 दिवसा पासून महाराष्ट्रात काही जिल्हा मध्ये महापूर आलेला आहे. तेथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तेथील लोकांना मदतीची गरज आहे. या महापूरात सांगली, कोल्हापूर, गडचिरोली, नाशिक तसेच महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पुर ग्रस्त लोकांचे हाल होत आहेत 178
1 Aug 16, 2019 Creating a new document. 47