Datum: [datum]

Mellan mig [företagsnamn] - och er [kundnamn]

Summering:

Jag kommer alltid att göra mitt allra bästa för att möta era behov och förväntningar, men det är viktigt att ha saker på pränt så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad när, och vad som händer om något går fel. I detta avtal hittar du inga komplicerade juridiska utläggningar eller långa stycken med oläsbar text. Mitt syfte är inte att lura in er i något som ni senare kan komma att ångra. Vad jag däremot vill är att allt ska bli till det bästa för bägge parter, nu och i framtiden.

Så kortfattat;

Ni ([kundnamn]), som finns på [kundadress] anlitar mig ([företagsnamn]) som finns på [företagsadress], för att [kunduppdrag] för den beräknade totala kostnaden av [total] exkl. moms. såsom beskrivits i tidigare korrespondens. Givetvis är det lite mer komplicerat än så, men vi kommer dit.

Vad är båda parter överens om att göra?

Ni: Ni har rätt att ingå detta avtal på uppdrag av er själva, ert företag eller er organisation. Ni ger mig allt det som jag behöver för att färdigställa projektet när, och i det format, jag behöver det. Ni granskar mitt arbete, ger feedback och godkännande i rimlig tid också. Deadlines fungerar åt båda hållen, så ni är också bundna av de deadlines vi sätter tillsammans. Ni accepterar också att hålla er till den betalningsplan som beskrivs i slutet av detta avtal.

Jag: Jag har erfarenheten och förmågan att göra allt det som vi har kommit överens om tillsammans och jag gör det på ett professionellt sätt och i rimlig tid. Jag strävar efter att möta varje deadline som vi har satt upp och ovanpå det upprätthålla sekretessen kring allt det som ni ger mig.

Lite mer konkret

Design

Jag strävar efter att skapa iögonfallande webbdesign med flexibla layouter som anpassar sig till möjligheterna hos många olika plattformar och bildskärmsstorlekar. Jag använder i huvudsak HTML och CSS och slösar därför inte tid till att göra skisser och mock-ups i form av statiska bilder. Jag kan däremot använda statiska bilder för att ge en känsla, eller designatmosfär (färg, textur och typografi).

Ni får veckovis information och möjlighet att kommentera det pågående arbetet. Om ni, när som helst under uppdraget, inte känner er nöjda med vartåt mitt arbete leder, kan ni betala mig fullt för det arbete som utförts ditintills och avbryta detta avtal.

Textinnehåll

Jag är inte ansvarig för att skriva eller redigera något textinnehåll. Om ni vill att jag faktiskt ska göra det kan jag erbjuda en separat offert för detta.

Fotografier

Ni ska leverera grafikfiler i ett redigerbart, vektorbaserat (om tillämpligt) digitalt format. Ni ska leverera fotografier i högupplöst digitalt format. Om ni vill köpa bildbyråbilder och önskar hjälp med det kan jag erbjuda en separat offert för detta.

HTML, CSS och Javascript

Jag levererar webbplatsfiler/WordPress-teman baserade på HTML5, stilmallar byggda med SCSS, processade stilmallar i CSS2.1 + 3 och javascript för funktioner och beteenden.

Webbläsartestning

Webbläsartestning innebär inte längre att försöka få en webbplats att se exakt likadan ut i alla olika webbläsare på olika plattformar eller på enheter med skiftande skärmstorlekar. Det betyder att se till att en persons upplevelse av en design ska vara lämplig utefter möjligheterna hos en webbläsare eller enhet.

Webbläsartestning på skrivbordsdatorer

Jag testar allt arbete i aktuella versioner av de stora skrivbordswebbläsarna, inklusive Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (9 och 10), Mozilla Firefox och Opera. Om ni behöver utökad kompatibilitet med äldre webbläsare kan jag erbjuda en separat offert för detta.

Mobil webbläsartestning

Att testa populära mobila enheter handlar om att säkerställa att en persons upplevelse av en design är lämplig utefter möjligheterna hos enheten de använder. Jag testar mitt arbete i senaste versionen av iOS (Safari) och Android (Google Chrome och Firefox)

För närvarande testar jag inte Blackberry OS eller Blackberry QNX, Opera Mobile, Symbian eller andra mobila webbläsare. Vill du att jag testar någon av dessa kan jag erbjuda en separat offert för detta.

Teknisk support

Jag erbjuder särskilda avtal för webbhotellsplats, och där ingår också support för webbhosting/domännamn. Väljer du däremot ett eget/annat webbhotell är det dit du får vända dig när det gäller teknisk support relaterade till webbhosting, e-post etc.

Ändringar och revisioner

Jag vet att fastprisavtal ganska sällan är till nytta för er, eftersom de ofta begränsar er till de tidigaste idéerna. Jag vill inte begränsa er förmåga att ändra er. Priset som anges i början av detta avtal är baserat på den tid jag uppskattar att jag behöver för att färdigställa det som ni har sagt att ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel. Om ni vill ändra er eller lägga till något nytt, är inte det något problem, utan jag erbjuder en separat offert för det.

Juridiska grejer

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfritt och därmed kan jag inte hållas ansvarig gentemot er eller någon tredje part gällande skador, utebliven vinst, förlorade besparingar eller andra oförutsedda, efterföljande eller speciella skador, även om ni meddelat mig om dessa. Slutligen, om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon annan anledning inte kunna verkställas, så ska den bestämmelsen anses avskild från detta avtal och inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.

Pust.

Upphovsrätt

Först, ni garanterar att allt material i form av text, bilder eller annan media som ni förser mig med antingen ägs av er själva, eller att ni har tillstånd att använda dom.

Sen, när er slutgiltiga betalning har gått igenom, kommer upphovsrätten automatiskt att tilldelas enligt följande:

Ni äger de visuella element som jag har skapat för detta projekt. Jag ger er källfiler och färdiga filer och ni bör lagra dessa säkert eftersom jag inte är skyldig att förvara en kopia. Ni äger all text, bild och data som ni har förmedlat, såvida ingen annan utomstående äger dom.

Jag äger den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design och jag licensierar detta till er, exklusivt och för all framtid, endast för detta projekt, om vi inte kommer överens om något annat. Jag kan erbjuda en separat offert för detta.

Jag älskar att visa upp mitt arbete och dela med mig av vad jag lärt mig till andra människor, så jag reserverar mig rätten att, med er tillåtelse, vida och länka till ert projekt som en del i min portfölj och att skriva om det på webbplatser, i tidningsartiklar och i böcker.

Betalning

Jag är säker på att ni förstår hur viktigt det är för mig som småföretagare att ni betalar de fakturor jag skickar ut snarast. Eftersom jag också är säker på att ni fortsatt vill vara vänner, accepterar ni att följa följande betalningsplan.

[Betalningsplan]

Men var är all den förskräckliga finstilta texten?

Ni kan inte överföra detta avtal till någon annan utan min tillåtelse. Detta avtal är fast och behöver inte förnyas. Om, av någon anledning, någon del av detta avtal blir ogiltig eller ogenomförbar kommer återstående delar att hållas fast.

Även om språket hållits enkelt är intentionerna allvarliga och detta avtal är ett juridiskt dokument gällande under svensk lagstiftning.

Och just det, glöm inte bort dom där männen med stora hundar.

Punktlinjen

Underskrivet av och på uppdrag av [företagsnamn]

Underskrivet av och på uppdrag av [kundnamn]

Datum [datum]

Alla ska signera ovan och behålla en egen kopia.