Sangankala english madhye Computer ase mhantat. 'Computer' ha shabd 'compute' ( Compute) ya english kriya pada pasun banla ahe. COMPUTER mhanje akde mod kiva ganna karne.50 yeara purvi jevha Computer ya shabd prachalit jhala tevha sanganak ya yantracha vapar mukhyat akde mod karanyasathich kela jat ase, parantu divsonn divas ya yantrat anek sudharna hot gelya v alikde sangankacha vapar tar anek prkare hovu lagla ahe.

READ MORE:-

Computer Information in Marathi