مشاوره آسانسور

تفاوت اصلی - آسانسور در مقابل آسانسور هر دو اصطلاح آسانسور و آسانسور به یک محفظه یا سکوی است که در یک شفت برای بالا و پایین بردن افراد یا اشیا به سطوح مختلف قرار دارد. تفاوت اصلی آسانسور و آسانسور در استفاده از آنها است. اصطلاح lift در انگلیسی بریتانیایی و اصطلاح elevator در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود. از آنجایی که آسانسور و آسانسور هر دو به یک چیز اشاره دارند، می توان از آنها به عنوان مترادف استفاده کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که در آمریکا، اصطلاح آسانسور برای اشاره به نوعی آسانسور نیز استفاده می شود. اجازه دهید این دو اصطلاح را با جزئیات بررسی کنیم و ببینیم که آیا بین آسانسور و آسانسور تفاوتی وجود دارد یا خیر. بالابر چیست آسانسور ماشینی است که برای حمل افراد و اشیا به سطوح مختلف در یک ساختمان استفاده می شود. در انگلیسی بریتانیایی، آسانسور به ماشینی اطلاق می شود که از یک سکو یا محفظه ای که در یک شفت قرار دارد برای انتقال افراد و کالاها به طبقات مختلف ساختمان استفاده می کند. در زبان آمریکایی برای این دستگاه از واژه elevator استفاده می شود. در آمریکا اصطلاح آسانسور به شکل ساده ای از آسانسورها نیز اشاره دارد که می توانند در خانه ها نصب شوند. برای مثال بالابر صندلی یا بالابر پله ای وسیله ای است برای بالا و پایین بردن افراد از پله ها. بالابر ویلچر وسیله ای مکانیکی است که برای حمل ویلچر و سرنشین آن بین طبقات طراحی شده است. این نوع آسانسورها می توانند تنها یک نفر را در یک زمان حمل کنند. بنابراین از این نظر، آسانسور از نظر طراحی ساده تر از آسانسور است. علاوه بر این، آسانسورها ظرفیت بیشتری نسبت به آسانسور دارند.