Contract Killer 3 (Dutch / Nederlands)

Dit is de vertaalde versie van Contract Killer 3. Verander, vul aan of streep weg waar nodig. De originele versie van Contract Killer 3 is hier: http://stuffandnonsense.co.uk/projects/contract...

Datum: [datum]

Tussen ons , [naam eigen bedrijf], en u / jullie [naam klant]

Samenvatting:

We zullen altijd ons best doen om aan de behoeften en verwachtingen van u, de klant, te voldoen. Maar het is ook belangrijk om de dingen opgeschreven te hebben zodat we beiden weten wat wat is, wie wat moet doen en wanneer en wat er zal gebeuren als er iets mis gaat.

In dit contract zult u geen gecompliceerde juridische termen of lange passages onleesbare tekst aantreffen. We wensen u niet te misleiden tot het tekenen van iets waarvan u later spijt zou kunnen hebben. Wat we wel willen is iets wat in het beste belang is voor beide partijen, zowel nu als in de toekomst.

Dus, kort samengevat;

U ([naam klant]), gevestigd aan [adres klant] huurt ons ([naam eigen bedrijf]) gevestigd aan [adres eigen bedrijf] in om [website te ontwerpen & ontwikkelen] voor de geschatte totale prijs van [totaal] zoals besproken in de voorafgaande correspondentie. Uiteraard ligt het een beetje ingewikkelder, maar daar komen we zo aan toe.

Waar zijn beide partijen het over eens ?

U:

 • U heeft het recht om dit contract aan te gaan names uzelf, uw bedrijf of uw organisatie.
 • U bezorgt ons alles wat we nodig hebben om het project te voltooien zodra, wanneer en hoe (de vorm) wij het nodig hebben.
 • Ook beoordeelt u ons werk, geeft u feedback en uw goedkeuring in een gepast tijdsframe. Deadlines werken twee kanten op, dus u bent ook gebonden aan data die wij samen afspreken.
 • U gaat tevens akkoord met het betalingsschema dat vermeldt staat aan het einde van dit contract.

Wij:

 • We hebben de ervaring en kunde om alles te doen wat we samen hebben afgesproken en we zullen dit op een professionele en tijdige manier doen.
 • We streven ernaar om elke afgesproken deadline te halen en daarboven op zullen we vertrouwelijk omgaan met alles wat u ons toevertrouwd.

Op naar het serieuzere werk

Ontwerp

Wij creëren look-and-feel ontwerpen en flexibele layouts die zich aanpassen aan de mogelijkheden van de meeste apparaten en beeldschermafmetingen.
Voor het maken en tonen van deze ontwerpen maken wij hoofdzakelijk gebruik van HTML en CSS en kunnen we elementen herhaaldelijk gebruiken. Op deze manier verspillen we geen tijd met het opmaken van een statische schets van elke template. We kunnen statische visuele elementen gebruiken om er een look-and-feel richting mee aan te geven (kleur, textuur en typografie).

U heeft 2, of meer, mogelijkheden per week om ons werk te beoordelen en feedback te geven. Mocht u, om wat voor reden, niet tevreden zijn met de richting die ons werk opgaat, dan betaalt u ons volledig voor alles wat wij tot op dat moment gedaan hebben voor u en annuleert u dit contract.

Tekstuele Inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het schrijven of aanleveren van teksten. Wanneer u graag wilt dat wij voor u nieuwe teksten schrijven of aanleveren, dan maken wij daar graag een aparte offerte voor op.

Foto's

Grafisch materiaal dient door u in een bewerkbare, vector digitaal formaat te worden aangeleverd. Foto's dienen in digitaal formaat, met een hoge resolutie, te worden aangeleverd door u. Wanneer u ervoor kiest om zogenoemde stock / standaard foto's te willen aanschaffen, dan kunnen wij u stock bibliotheken aanbevelen. Wilt u dat wij een geschikte fotograaf voor uw project zoeken, dan kunnen wij hiervoor een aparte offerte opmaken.

HTML, CSS en Javascript

Wij leveren templates ontwikkeld op basis van HTML5 markup, CSS2.1 + 3 stylesheets voor de vormgeving en discrete Javascript code voor functies, detectie, pollyfills en andere gedragingen.

Browser Testing

Browser Testing betekent niet langer proberen een website hetzelfde er uit te laten zien in browsers met verschillende mogelijkheden of op apparaten met verschillende schermafmetingen. Het betekent wel, ervoor zorgen dat iemands ervaring van het ontwerp afgestemd is op de mogelijkheden van een browser of apparaat.

Desktop browser testing

We testen ons werk op de meest recente versies van de grote desktop browsers, te weten die gemaakt zijn door Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer), Mozilla Firefox en Opera. We testen ook of gebruikers van Microsoft Internet Explorer 8 voor Windows een gepaste, wellicht andere, ervaring ondervinden van de site. Voor gebruikers van Internet Explorer 7 en daaronder, draaiend op Windows, implementeren we een enkel koloms ontwerp en we zullen niet in andere oude browsers testen, tenzij anders aangegeven door u. Wilt u graag een aangepast ontwerp voor oudere browsers, dan maken wij daar graag een aparte offerte voor op.

Mobile browser testing

Het testen van populaire klein-beeld apparaten is noodzakelijk om er voor te zorgen dan iemands ervaring van een ontwerp is afgestemd op het apparaat dat ze gebruiken. Wij testen ons werk in :

 • iOS: Safari, Google Chrome and Opera Mini
 • Android 4.1: Google Chrome, Firefox and Opera Mini
 • Android 3.2: Browser, Firefox and Opera Mini

Op dit moment testen we niet op Blackberry OS of Blackberry QNX, Opera Mobile, Symbian of andere mobiele browsers. Wilt u dat wij daar wel op testen, dan maken wij daar graag een aparte offerte voor op.

Technische ondersteuning

Wij zijn geen webhosting bedrijf dus wij bieden ook geen ondersteuning voor webhosting, email of andere diensten gerelateerd aan webhosting.
Wellicht heeft u al professionele webhosting of regelt u dat intern.
Zo ja; dat is fantastisch. Zo nee; we kunnen een hosting account voor u aanmaken bij 1 van onze favoriete hosting providers. We kunnen uw website op de server zetten, inclusief het configureren van analytische software zoals Google Analytics, en daarvoor kunnen we een aparte offerte voor opmaken. Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor updates en management van de hosting.

Wijzigingen en herzieningen

Uit ervaring weten we dat vaste-prijs contracten zelden gunstig zijn voor u, aangezien zij u vaak beperken tot uw eerste ideeën. Wij willen u niet de mogelijkheid afnemen om van gedachte te veranderen. De afgesproken prijs aan het begin van dit contract is gebaseerd op de geschatte tijd die wij nodigen hebben om datgene te bereiken wat u voor ogen had op dat moment, maar we zijn graag flexibel. Als u van gedachte wilt veranderen of iets nieuws wilt toevoegen, dan is dat geen probleem aangezien wij u daarvoor van een aparte offerte zullen voorzien.

Juridische zaken

We kunnen niet garanderen dat ons werk fouten-vrij zal zijn en daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld, door u of enige derde partij, voor enigerlei schade, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, gemiste besparingen of andere incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, zelfs als u ons daarover heeft geïnformeerd.

Tenslotte; als enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig, of om welke reden niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze overeenkomst, en zal dit verder geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze overeenkomst.

Phew. Dat was dat...

Copyrights

Ten eerste, u garandeert dat alle elementen van tekst, beeld, foto's of ander (kunst)werk die u verstrekt, oftewel eigendom zijn van u goede zelf, oftewel dat u toestemming heeft deze te gebruiken.

Vervolgens, zodra uw laatste betaling is voldaan, zal de copyright automatisch als volgt worden toegewezen :

 • U zult eigenaar worden van alle visuele elementen die wij voor dit project gemaakt hebben. Wij geven u de bron- en eindbestanden en deze dient u ergens veilig te bewaren aangezien wij niet verplicht zijn een kopie daarvan te bewaren.
 • U bezit de rechten op alle elementen van tekst, foto's en data die u zelf heeft aangeleverd, tenzij iemand anders daarvan eigenaar is.
 • Wij bezitten de rechten op de unieke combinatie van al deze elementen die samen een compleet ontwerp vormen en we geven die u, exclusief en tot in de eeuwigheid én uitsluitend voor dit project, in licentie, tenzij we anders overeenkomen. We kunnen daarvoor een aparte offerte opmaken.

We houden ervan te pronken met ons werk en met mensen te delen wat we geleerd hebben. We houden ons dan ook het recht voor, met uw toestemming, om, als onderdeel van ons portfolio, uw project te laten zien, er naar te linken en er over te schrijven op websites, in tijdschriften en in boeken.

Betalingen

We zijn ervan overtuigd dat u begrijpt dat het voor een klein bedrijf belangrijk is dat u de facturen die wij u sturen tijdig betaalt. Omdat we er ook zeker van zijn dat u ook veel waarde hecht aan onze vriendschappelijke relatie, gaat u er mee akkoord om strak aan onderstaand betalingsschema vast te houden :

[Betalingsschema]

Maar waar zijn de verschrikkelijke kleine lettertjes?

Nou, vooruit :

 • U kunt dit contract niet zonder onze toestemming overdragen aan iemand anders.
 • Dit contract blijft altijd van kracht en behoeft niet te worden verlengd.
 • Als, om wat voor reden dan ook, een deel van dit contract ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, blijven de overgebleven delen nog steeds van kracht.

Alhoewel de taal simpel is, zijn de bedoelingen van dit contract serieus en is dit contract een juridisch document waarop uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.

Oh en vergeet niet die mannen met grote honden...

De stippellijn

Getekend door en namens [Bedrijfsnaam]. Getekend door en namens [Naam Klant]

Datum [datum]

Beide partijen dienen te tekenen en een kopie voor zichzelf te bewaren.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
6
Number of Downloads
700
Number of Views
5.1k

This is version 2, from 9 years ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch

Love this document

They love this document: