معرفی قراردادهای پیمانکاری و نکاتی که باید در آن رعایت کنید!

در ابتدا تعریفی که برای قرارداد پیمانکاری می توان داشت چنین است : قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در زمان مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می نماید ؛ موضوع قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان درصدی ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

در ابتدا تعریفی که برای قرارداد پیمانکاری می توان داشت چنین است : قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در زمان مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می نماید ؛ موضوع قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان درصدی ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قرارداد پیمانکاری عبارت ‌اند از:

۱- قراردادهای پرداخت کلی (Lump Sum)
۲- قراردادهای دائمی (Continual Contracts)
۳- قراردادهای سنجشی (Measurement Contracts)
۴- قراردادهای بازپرداخت هزینه (Cost Reimbursement Contracts)
۵- قراردادهای مدیریتی (M.C) Management Contracts))
۶- قراردادهای مدیریت پروژه (Project Management Contracts)
۷- قراردادهای طراحی و ساخت (Design And Build Contracts)
۸- قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا (Engineering Procurement Construction)
۹- قراردادهای ساخت و توسعه.

چرا قراردادها باید نوشته و تنظیم شوند؟

در گذشته چنین بود که برای انجام کاری، قراردادها به شکل شفاهی منعقد می گردید که این نوع قراردادها با شبهاتی مواجه می شد که همین مسائل باعث به وجود آمدن مسائل قضایی می شد ؛ در بعضی موارد نیز قراردادها به شکل کتبی و بدون رعایت اصول نگارش نوشته می‌ شدند که در حین کار باز هم دو طرف با مشکلات حقوقی زیادی مواجه می شدند. امروزه با توجه به افزایش قراردادها و تعاملات زیاد در حین نوشتن قراردادها به تمام بندها و شرایط ها بیش از پیش توجه می شود .

امروزه آشنایی با متن قراردادها و کسب مهارت و تجربه کافی برای نگارش یک متن قرارداد اصولی از ضروری‌ ترین کارها برای موفقیت در قراردادنویسی و مسائل حقوقی محسوب می شود.قرارداد به عنوان یک سند حقوقی در برابر همگان قابل استناد می باشد و طرفین با استناد به قرارداد نیاز به دلیل بیشتری برای مطالبه تعهدات طرف دیگر ندارند.

تقسیم‌بندی قرارداد پیمانکاری بر اساس نوع عقد قرارداد

روشی که می ‌توان برای تقسیم ‌بندی قرارداد پیمانکاری در نظر داشت ، نوع عقد قرارداد می باشد. قراردادها از نظر نوع عقد قرارداد به دو گزینه زیر تقسیم می شوند:

قرارداد پیمانکاری تشریفاتی: در این نمونه، ضمن جزئیات اساسی و لازم که می بایست در قرارداد وجود داشته باشد، کارهایی هم تحت عنوان تشریفات در نظر گرفته می‌ شود که جزئیات آن می بایست در قرارداد قید گردد. معمولا در این مورد، تشریفات شامل شرایط ویژه سازمان‌های کارفرما، فرم‌های ضمانت‌ نامه و … می باشد.

قرارداد پیمانکاری ساده: این نوع قرارداد شامل مفاد اصلی و اساسی قرارداد می باشد و تشریفات قبلی را ندارد.

اصول تنظیم قرارداد پیمانکاری چیست ؟

طرفین قرارداد : در قرارداد دو طرف و گاهی چند طرف وجود دارد که باید در جهت استقرار تعهد و تشخیص مسئولیت های قراردادی به شکل دقیق و منجز تعیین و مشخص شود. برای اشخاص حقیقی در قرارداد ذکر مشخصات شناسنامه و کارت ملی و آدرس و ... کافی می باشد اما برای اشخاص حقوقی در تنظیم قرارداد پیمانکاری لازم است تا به مواردی همچون حکم قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجاز به عقد و امضای قرارداد و ایجاد تعهد توجه نمود. در خصوص سازمان های دولتی و وزارتخانه ها و بانک ها و شهرداری ها باید طرف قرارداد به درستی تعریف و مشخص گردد. موارد زیادی وجود دارد که در قرار داد ها باید قید شود. در این خصوص بهتر است قبل از هر چیزی از افراد متخصص در این زمینه مشاوره بگیرید.

https://www.ariantiss.com/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA