نحوه کاشت درخت پسته چگونه است؟

نحوه کاشت درخت پسته به این صورت است که نهال نر و ماده باید با هم کاشته شوند تا باردهی انجام شود. در این روش در کنار هر ۱۵ نهال ماده یک نهال نر کاشته می‌شود. از آنجایی که تشخیص درخت نر از ماده سخت است و ممکن است اشتباه شود، بهتر است تعداد درخت نر زیادی کاشته شود.

نحوه کاشت درخت پسته به این صورت است که نهال نر و ماده باید با هم کاشته شوند تا باردهی انجام شود. در این روش در کنار هر ۱۵ نهال ماده یک نهال نر کاشته می‌شود. از آنجایی که تشخیص درخت نر از ماده سخت است و ممکن است اشتباه شود، بهتر است تعداد درخت نر زیادی کاشته شود.

در کاشت باید فاصله‌بندی مناسب بین درختان انجام شود تا برای رشد آنها فضای کافی وجود داشته باشد. این فاصله معمولاً حدود ۴ الی ۵ متر با درخت بعدی است. درخت پسته حدود ۱۰ متر رشد می‌کند و این فاصله‌گذاری به همین علت است. این نهال باید جایی کاشته شود که تابش نور خورشید کامل باشد؛ زیرا تابش نور خورشید اثر مستقیم بر باردهی درخت دارد.

درخت پسته

PH خاک این درختان باید حدود 7 الی 7.5 باشد و اصولاً خاکی که حالت اسیدیته آن کمتر باشد و یا خنثی، برای رشد درخت بسیار مناسب است. نحوه آبیاری در شرایط عادی به‌صورت یک هفته در میان انجام می‌شود. درخت پسته جز در مواردی خاص نیاز به آبیاری چندانی ندارد و در مناطق گرمسیر دوام می‌آورد.

هنگامی که نهال به خواب می‌رود بهترین زمان برای کاشت است و فصل پاییز بهترین فصل کاشت در مناطق گرمسیر است. در این شرایط ریشه‌ها با محیط جدید وفق پیدا می‌کنند و این اتفاق قبل از روزهای یخ‌بندان اتفاق می‌افتد که در غیر این صورت کاشت موفق نخواهد شد.

قلمه زدن و نحوه کوددهی درخت پسته چگونه است؟

برای قلمه زدن درخت پسته سه روش متداول وجود دارد: پیوند لوله‌ای، پیوند شکمی و پیوند اسکنه‌ای. شرایط محیطی و نزدیکی پیوند و پایه و از بین بردن آفات برای اینکه پیوند موفقیت‌آمیز باشد، بسیار مؤثر است. روی پوست یک برش عمودی زده می‌شود و یک برش دیگر روی آن قرار می‌گیرد که به شکل T تبدیل می‌شود که به این نوع پیوند، پیوند شکمی می‌گویند. در پیوند لوله‌ای انتهای پایه را باید قطع کرد و پوست را تا محل پیوندک بردارید. در پیوند اسکنه‌ای پایه را روی قطرهای 3 الی 10 سانتی قرار دهید. در این نوع پیوند، پیوندک را از شاخه‌های 1 ساله می‌گیرند.

کوددهی هر ۶ ماه یکبار انجام می‌شود. کود را باید در فاصله ۳۰ الی ۳۵ سانتی‌متری قرار دهید. از کودهای حیوانی در زمستان استفاده نکنید. اما استفاده از کودهای شیمیایی متناسب با دوره آبیاری می‌تواند بسیار مفید باشد.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
16
Number of Views
157

This is version 1, from 4 months ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch