× This is not the latest version. This is version 1 from 9 months ago. View latest or show what's different from the latest version.

bieu tuong hinh giot nuoc tren dieu khien dieu hoa co y nghia gi - Version 1

nói về ý nghĩa của hình giọt nước trên điều hòa ok

Nếu bạn đang thắc mắc về chức năng của biểu tượng hình giọt nước trên điều khiển điều hoà thì hãy khảo tại:

http://giamayhutam.com/ky-hieu-giot-nuoc-tren-dieu-khien-dieu-hoa/

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
36
Number of Views
273

This is version 1, from 9 months ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch