طراحی و محاسبه وال پست ها چگونه انجام می شود؟

طراحی و محاسبه وال پست چیست؟ وال پست عضوی است که میانقاب های سازه ای و غیر سازه ای و تیغه ها را به اسکلت ساختمان وصل می کند تا در برابر عوامل و نیروهای طبیعی مانند باد و طوفان و زلزله مقاوم شوند.

طراحی و محاسبه وال پست چیست؟ وال پست عضوی است که میانقاب های سازه ای و غیر سازه ای و تیغه ها را به اسکلت ساختمان وصل می کند تا در برابر عوامل و نیروهای طبیعی مانند باد و طوفان و زلزله مقاوم شوند.
میانقاب ها دیواره هایی هستند که با توجه به اتصال و عدم اتصال آن ها به سازه، به دو دسته ی میانقاب های سازه ای و میانقاب های غیر سازه ای تقسیم می شوند.

در حقیقت برای این که دیوار یکپارچه عمل کند، از قیمت وال پست که یک کلاف با طول مشخص می باشد استفاده می کنیم. کاربرد سازه این است که دیوار را از اسکلت سازه جدا کنیم.

وظیفه ی اصلی وال پست چیست؟

وظیفه ی اصلی وال پست frp ، این است که نیروی های حاصل از حوادث طبیعی مانند باد، زلزله و طوفان را از دیوار به قاب منتقل می کند که باعث مقاومت و استحکام بیش تر دیوار در برابر این نیروها شده و از تخریب آن جلوگیری می کند.

نحوه ی اجرای وال پست ها

وال پست منقطع به روش های گوناگونی اجرا می شوند اما اکثرا به صورت تیر و ستون طراحی می شوند.
البته نوع دیگری از وال پست به نام وال پست قائم و افقی هم داریم که از این نمونه برای زمانی که دهانه بزرگ باشد، از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش می شود.

اگر وال پست توسط مهندس ناظر اجرا نشود چه خواهد شد؟

همان گونه که اشاره نمودیم، اجرای وال پست نوین در ساختمان باعث درگیری دیوار با اسکلت سازه می شود و همین امر سبب می شود تا ساختمان از استحکام و مقاومت بالا در برابر عوامل طبیعی مانند باد و زلزله برخوردار شود.
اگر مهندس ناظر از اجرای وال پست ها خودداری نماید و بعدا در اثر زلزله و باد ساختمان ریزش نموده و تخریب شود، مهندس ناظر مقصر خواهد بود.

نکات مهم هنگام انجام محاسبات و تهیه نقشه سازه

طراحی و محاسبه وال پست سازه باید المان های نگهدارنده ی دیوار ها را طبق استاندارد های ۲۸۰۰ در نقشه های خود رسم نمایند. جزئیات المان های نگهدرانده شامل موارد ذیل است:

•چگونگی اتصالات اعضای قائم و افقی برای مهار دیوار های بدون باز شو
•چگونگی و جزئیات اتصال اعضای قائم و افقی برای مهار دیوار های دارای باز شو
•چگونگی و جزئیات اتصال اعضای قائم و افقی برای مهار لبه ی تراس ها و جان پناه ها
•جزئیات اجرایی دیوار های زیر زمین که بار و سنگینی خاک به آن ها وارد می شود.

_در جزئیات و نکاتی که مورد توجه قرار می دهید، فاصله های عضو های عمودی باید حداقل دو مقدار ۴ متر و ۴۰ برابر ضخامت دیوار در نظر گرفته شود.

_باید فاصله های عضو های افقی از هم، حداقل دو مقدار ۳.۵ متر و ۳۰ برابر ضخامت دیوار در نظر گرفته شود.

_ردیف اخر دیوار چینی باید با ملات زیاد و کافی و فشار در زیر سقف جای داده شود.

_لبه قائم دیوار ها، به صورت آزاد رها نمی شوند و به تیغه ی دیگری یا دیوار عمود وصل می شوند. و اگر این گونه عمل نشود، کلاف قائم وال پست frp در لبه اجرا می شود.

_در نمای آجر نما، آجر با آجر پشت هم زمان چیده و گذاشته شود و دارای ضخامت یکسانی باشند تا دارای یک ملات چیده و اتصال مناسبی باشیم.

_دیوار هایی که تا زیر سقف ادامه ندارند، با کلاف افقی گالوانیزه و وال پستن که متکی به المان های پایدار هستند، در لبه فوقانی مهار شوند.

وال پست ها به چه روش هایی انجام می شوند؟

روش های اجرای وال پست در ساختمان بتنی شامل موارد ذیل است:

_اجرای تسمه دور ستون
_دیوار به ستون توسط میلگرد اتصال پیدا کند.
_دیوار از طریق تعبیه ی میلگرد در داخل کف مهار شود.
_برای جان پناه ساختمان، وال پست اجرا می شود.
_اجرای وال پست با نبشی کشی
_دیوار توسط تعبیه ی میلگرد در داخل ستون های مجاور مهار شود.
_مهار دیوار به دیوار های برشی از طریق عبور میلگرد در سوراخ قالب ها

مراحل اجرای وال پست چیست؟

_ابتدا جوشکار بر طبق نقشه های اجرایی که دارد، شروع به ساختن وال پست با استفاده از دوبل نبشی ۶ و سپری می کند.
_سپس بعد از ساخت وال پست ها، آن ها را در محل های مورد نظر نصب و جوشکاری می نماید.
_بعد از تمام شدن این مراحل و نصب وال پست ها، اجرای دیوار را شروع می کند. اگر در مسیر دیوار شکستگی زیادی باشد و امکان بالا بودن خطا باشد، توسط یک نقشه بردار شکستگی های دیوار را پیاده می کند.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
26
Number of Views
262

This is version 2, from 7 months ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch