آسانسور چیست؟

مطالبی در مورد آسانسور

فروش آسانسور

آسانسور اصطلاح آمریکایی برای نوعی حمل و نقل عمودی است که افراد و اشیاء را بین طبقات یک ساختمان جابجا می کند. همانطور که در بالا توضیح داده شد، اصطلاح انگلیسی برای این مکانیسم، lift است. آسانسورها با موتورهای الکتریکی کار می کنند. آسانسورها به یک ویژگی اساسی در بسیاری از ساختمان های جدید تبدیل شده اند، زیرا بسیاری از ساختمان ها دارای طبقه های زیادی هستند. بسیاری از دولت ها نیز داشتن آسانسور در ساختمان های چند طبقه را الزام قانونی کرده اند. در کشاورزی، واژه آسانسور به وسیله ای اطلاق می شود که برای بالا بردن مواد به صورت جریانی پیوسته در سیلوها یا سطل هایی مانند آسانسور سطلی و آسانسور یونجه استفاده می شود. تفاوت بین آسانسور و آسانسور به طور کلی، هر دو آسانسور و آسانسور به یک وسیله مکانیکی اشاره دارند که برای حمل افراد و اشیا به سطوح مختلف در یک ساختمان استفاده می شود. اما می توان به تفاوت های زیر بین دو اصطلاح اشاره کرد.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
16
Number of Views
184

This is version 1, from 5 months ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch