خرید تجهیزات پزشکی ارزان قیمت

راهنمای بها محصولات پزشکی بین‌المللی

راهنمای بها محصولات پزشکی بین‌المللی (که قبلاً راهنمای شاخص قیمت دارو بین‌المللی بود) دربرگیرنده طیفی از قیمت‌ها از تامین‌کنندگان دارویی، سازمان‌های توسعه بین‌المللی و سازمان‌های دولتی است. منظور تا خرید داروهای با کیفیت تضمین شده با کمترین بها ممکن را درمان بخشد. مرجع ضروری برای هر کسی است که در تعبيه داروها دخیل است. MSH این راهنما را از سنه 1986 منتشر کرده است و معمولاً سالانه آن را به روز می کند.

خرید تجهیزات پزشکی ارزان قیمت

این سیاست جدید با ارائه جهت برای سیستم های زنجیره تامین دارو در نیجریه برای چهار سال آینده، انتظار می رود حاکمیت در مدیریت سلسله تامین در سراسر مملکت را تقویت کند. این راه و روش پادرمیانی اهداکنندگان را از راه درمان هماهنگی بین همه ذینفعان بهینه می کند. در گردآوری این سند ، MSH، تحت پروژه سیستم‌های تاب‌آور و پایدار برای سلامت (RSSH)، با بازیگران بخش دولتی و خصوصی و سازمان‌های اهداکننده از راه یک پروسه چند سطحی و چند رشته‌ای با منظور یافتن راه‌حل‌های محلی برای سیستم‌های رشته تامین شغل کرد. پسندیده و مختص مملکت است. اجرای این سیاست، تحویل کارآمد و مؤثر داروها و دیگر محصولات بهداشتی را به نیجریه ای ها تسریع می کند.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
19
Number of Views
216

This is version 1, from 5 months ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch