CC BY-licentiebevestiging

Met dit document bevestig je dat je een origineel werk waarover jij de rechten bezit vrijgeeft onder een Creative Commons Naamsvermelding licentie.

Creative Commons biedt creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een Creative Commons Naamsvermelding licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen en het werk te bewerken. Zo
... show more

Ondergetekende Rechthebbende, hierna te noemen de ‘Licentiegever’, bevestigt het volgende:

Artikel 1

Deze bevestiging heeft betrekking op het artistieke of literaire werk, databank, of ander materiaal, hierna te noemen het ‘Werk’, met de volgende kenmerken:

  • Titel : Titel van het werk

  • Naam van de maker : Naam van de maker

  • Type werk (schilderij, audiovisueel, etc) : Type Werk

  • Datum vervaardiging/versie: Datum vervaardiging/versie

Artikel 2

  1. Licentiegever bevestigt dat hij/zij de persoon/personen of entiteit(en) is/zijn die gemachtigd is/zijn om het Werk in licentie te geven en/of auteursrecht en aanverwante rechten bezit over het Werk.

  2. Licentiegever behoudt zich alle auteursrechten voor op het Werk.

  3. Licentiegever staat elke openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk toe mits het Werk beschikbaar wordt gemaakt onder de voorwaarden van een Creative Commons Naamsvermelding licentie zoals die te lezen zijn op http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Artikel 3

Op deze bevestiging is het Nederlands recht van toepassing.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
839
Number of Views
3.2k

This is version 6, from 3 years ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch